Giấy ăn

Lọc hiển thị:
Hiển thị:
Hiển thị: Liệt kê Lưới
  • Giấy ăn silkwell
    Giấy ăn silkwell có kích thước: 200x195mm, mỗi gói gồm 280 tờ. Với  thành phần 100% bột giấy..
    Thuế VAT: 0.000 đ
    0.000 đ