Trụ sở chính:

- Doanh nghiệp: Công ty cổ phần sản xuất và thương mại dịch vụ An Hoà Phát

- Điện thoại: 02436408465

- Email: anhoaphatjsc@gmail.cm

- Website: http://camvietnam.net

- Thời gian làm việc: Thứ 2-6, sáng thứ 7

(Xem trên bản đồ)