CHỈ VỚI 250.000 CÓ MỘT BỘ COMBO:

1 HỘP ĐỰNG GIẤY VỆ SINH CUỘN LỚN

1 CUỘN GIẤY VỆ SINH 700G

1 GÓI GIẤY LAU TAU 2 LỚP

1 KHĂN LAU ĐA NĂNG MAGIC CLEAN

LĂP ĐĂT VÀ VẬN CHUYỂN NỘI THÀNH HÀ NỘI

Nhân sự chuyên nghiệp

Dịch vụ khách hàng thân thiện

Trách nhiệm sau bán hàng

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ CAM Việt Nam