Nhân sự chuyên nghiệp

Dịch vụ khách hàng thân thiện

Trách nhiệm sau bán hàng

 CHỈ VỚI 250.000 CÓ MỘT BỘ COMBO:

1 HỘP ĐỰNG GIẤY VỆ SINH CUỘN LỚN

1 CUỘN GIẤY VỆ SINH 700G

1 GÓI GIẤY LAU TAU 2 LỚP

1 KHĂN LAU ĐA NĂNG MAGIC CLEAN

LĂP ĐĂT VÀ VẬN CHUYỂN NỘI THÀNH HÀ NỘI

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ CAM Việt Nam